Кардиориск профиль анализ в Актобе.

ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Жүрегіңізді тексеріңіз ❤️! Ақпан науқаны! "Кардиоқауіп" бейініне жеңілдік!
Бейін жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қаупін, сондай-ақ бұрыннан бар ауытқулардың ауырлығын көрсетеді:
«Стандартты» бейіні жүрек ақаулары айқын емес, бірақ қауіп тобындағы (жас, жаман әдеттер, тұқым қуалаушылық) емделушілер үшін диагностикалық ақпаратты береді:
🔹️Үшглицеридтер
🔹️Холестерин жалпы
🔹️Холестерин ТТЛП
🔹️Холестерин ЖТЛП
🔹️ Атерогендік индекс (көрсеткіш)
🔹️ Глюкоза (қандағы қант)

"Толық" пакетке "стандартты" бейінге кіретін барлық зерттеулер кіреді, сонымен қатар:
🔹️ А1Аполипопротеині
🔹️ В Аполипопротеині
🔹️ C-реактивті ақуыз Кардио (жоғары сезімталдық)

«Жетілдірілген» пакет, жүрек-қан тамырлары ауытқулардың негізгі себептерінен басқа, жүрек жеткіліксіздігін анықтауға мүмкіндік береді.
Талдаулар «Толық» бейінге кіретін барлық талдауларды қамтиды және:
🔹️ Тропонин-I - кардиомиоциттердің миофиламенттерінің жиырылғыш элементімен байланысты ерекше жоғары миокардқа тән реттеуші ақуыздар(протеиндер)

.

Проверьте своё сердце❤️! Акция февраля! Скидка на профиль "Кардиориск"!

Профиль отображает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также тяжесть уже имеющихся патологий:

"Стандартный" профиль дает диагностическую информацию для пациентов, не имеющих явных проблем с сердцем, но которые входят в группу риска (возраст, вредные привычки, наследственность):
🔹️Триглицериды
🔹️Холестерин общий
🔹️Холестерин ЛПНП
🔹️Холестерин ЛПВП
🔹️Индекс атерогенности
🔹️Глюкоза (сахар в крови)

"Полный" пакет включают в себя все исследования, входящие в "Стандартный" профиль, а также:
🔹️Аполипопротеин А1
🔹️Аполипопротеин В
🔹️С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный)

"Расширенный" пакет помимо основных причин кардиоваскулярных проблем, позволяет определить сердечную недостаточность.

Анализы включают в себя все анализы, входящие в "Полный" профиль и:
🔹️Тропонин-I – являются высокоспецифичными для миокарда регуляторными протеинами, связанными с контрактильным элементом миофиламентов кардиомиоцитов