Вегетарианский профиль в Актобе.  КДЛ Олимп Актобе. Лаборатории в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Вегетарианский профиль в Актобе. КДЛ Олимп Актобе. Лаборатории в Актобе.
🔥Маусымның акциясы! «Вегетариандық» профиліне жеңілдік. ⠀ Рационда ет аз/болмаса, онда денсаулықты тексеруге арналған 9 маңызды талдауларды ұсынамыз: ⠀ 🧪D (25-ОН) дәрумені. Бұл дәруменнің жетіспеушілігі кальцийдің игерілуіне кедергі болады ⠀ 🧪В12 дәрумені. Негізгі көзі – жануар өнімінің тағамдары, ағзадағы әр жасушаның жұмысына қатысады, әсіресе қанның пайда болуына және жүйке жүйесінің қызмет етуіне маңызды ⠀ 🧪Жалпы кальций. Сүйектердің негізгі компоненті, оның ⬇️ остеопорозға әкеп соқтырады ⠀ 🧪Жалпы ақуыз. Өсімдік тамақпен ақуызды жеткілікті көлемде алатынына көз жеткізуге мүмкіндік беретін маңызды көрсеткіш ⠀ 🧪Темір. Өкінішке орай, өсімдік азықта темірдің көлемі аз болып келеді, ал оның ⬇️ гемоглобиннің түсуіне және анемияның дамуына әкеп соқтырады ⠀ 🧪Ферритин. Ағзадағы темір қорының индикаторы ⠀ 🧪Жалпы холестерин. Холестерин жетіспеушілігі жыныс гормондарының төмендеуіне, тіпті бедеулікке да, ағзаның D дәрумені мен кальцийдің сіңірмеуіне әкелуі мүмкін ⠀ 🧪Органикалық емес фосфор. Сүйек тіндерінің құрамына кіреді (оның ішінде тістердің) ⠀ 🧪ЖҚТ. Ағзаның жалпы жағдайын бағалауға арналған скринингтік талдау ⠀ . ⠀ 🔥Акция июня! Скидка на профиль «Вегетарианский»! ⠀ 9 важных анализов для отслеживания здоровья, если в рационе мало/ нет мяса: ⠀ 🧪Витамин D (25-ОН). Недостаток препятствует усвоению кальция➡️ к хрупкости костей ⠀ 🧪Витамин В12. Основной источник- животная пища, участвует в работе каждой клетки в организме, важен для кровообразования и функционирования нервной системы ⠀ 🧪Кальций общий. Основной компонент костей, его недостаток ➡️ остеопороз ⠀ 🧪Общий белок. Важный показатель, позволяющий убедиться в том, что Вы получаете достаточное количество белка с растительной пищей ⠀ 🧪Железо (Fe). К сожалению, в растительной пище содержится мало железа, недостаток может привести к снижению в крови гемоглобина и развитию анемии ⠀ 🧪Ферритин. Индикатор запаса железа в организме ⠀ 🧪Холестерин общий. Недостаток холестерина ➡️ к снижению выработки половых гормонов и даже бесплодию, неусвоение организмом витамина D и кальция ⠀ 🧪Фосфор неорганический. Входит в состав костной ткани (в том числе зубов) ⠀ 🧪ОАК. Скрининговый анализ общего состояния организма
КДЛ Олимп Актобе. Кариотипирование в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
КДЛ Олимп Актобе. Кариотипирование в Актобе.
Кариотиптеу – бұл сіздің хромосомаларыңыздың талдауы. Хромосомалар – бұл ДНҚ мен гендерді қамтитын жасушаларымыздың ішіндегі құрылымдар. Әдетте, адамдарда 23 жұпқа 46 хромосома болады. ⠀ Хромосомалық жиынтықтың нормадан кез-келген ауытқуы бедеуліктің, жүктіліктің әдетте түсікпен аяқталуының, әртүрлі даму ақауларымен бала туылуының, содан кейін физикалық және/немесе психикалық даму бұзылыстарының себебі болуы мүмкін. ⠀ Көрсетілімдер: 🔹Жүктілікті жоспарлау кезінде ерлі-зайыптыларды қарап-тексеру 🔹Ерлер мен әйелдердің бедеулігі 🔹Жүктіліктің әдетте түсікпен аяқталуы, нәрестенің өлі туылуы мен өлімі, ақаулармен/хромосомалық ауытқулармен балалардың туылуы 🔹ЭКҰ-ға дайындық, ЭКҰ-ның сәтсіз әрекеттері, бағдарламаға донор ретінде қатысу 🔹Хромосомалық ауытқуларды тасымалдауға күдік болған кезде, туа біткен ақаулардың болуы/дамуының бұзылуы, жыныстық саралануы, физикалық/ақыл-ой дамуының кешігуі кезінде қосымша қарап-тексеру . ⠀ Кариотипирование – это анализ ваших хромосом. Хромосомы – это структуры внутри наших клеток, которые содержат ДНК и гены. Обычно у человека 46 хромосом, которые распределены в 23 пары ⠀ В идеальных условиях генетическая информация передается без изменений, однако в некоторых случаях возможно развитие различного рода нарушений структуры либо количества хромосом. Поломки возникают спонтанно во время образования половых клеток (сперматозоидов и яйцеклеток) у родителей или при раннем делении клеток во время развития эмбриона. ⠀ Любые отклонения хромосомного набора от нормы могут явиться причиной бесплодия, привычного невынашивания беременности, рождения ребенка с различными пороками развития и с последующим нарушением физического и/или умственного развития. ⠀ Показания: 🔹Обследование супружеской пары при планировании беременности 🔹Мужское и женское бесплодие 🔹Невынашивание беременности, мертворождение, младенческая смертность, рождение детей с пороками развития/ хромосомными аномалиями 🔹Подготовка к ЭКО, неудачные попытки ЭКО, участие в программе в качестве донора 🔹Дообследование при подозрении на носительство хромосомных аномалий, наличие врожденных пороков/нарушение развития, половой дифференцировки, задержка физического/умственного развития
скрининговый анализ для оценки общего состояния организма в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
скрининговый анализ для оценки общего состояния организма в Актобе.
✨Арнайы Мереке құрметіне орай біз “Балалар” профиліне акция өткіземіз✨ ⠀ Акция 1 және 30 маусым аралығында өтеді. ⠀ Профильге 4 маңызды талдау кіреді: ⠀ 🧪ҚЖТ+ЭТЖ – ағзаның жалпы жағдайын бағалауға, қабыну реакциялардың болуын анықтауға арналған скринингтік талдау. 🧪Қарапайымдылар мен гельминттердің болуына қол әдісімен нәжісті талдау – асқазан-ішек жолының төменгі жағында болатын паразиттерді анықтайтын талдау. 🧪Қол әдісімен перианальды қырындыны зерттеу – бөсір жұмыртқаларын - энтербиоздың паразит-қоздырғыштарын анықтайтын талдау. 🧪несепті жалпы талдау - несеп шығару жүйесіндегі жұмыстың бұзылуын көрсетеді ⠀ 🔥Акция бойынша бағасы: 3 520 теңге, жеке тапсырсаңыз 5 360 теңге. ⠀ . ⠀ ✨Специально в честь праздника мы проводим акцию на профиль Детский ✨ ⠀ Акция продлится с 1 по 30 июня ⠀ Профиль включает в себя 4 важных анализа: ⠀ 🧪ОАК) +СОЭ- скрининговый анализ для оценки общего состояния организма, наличие острых воспалительных реакций ⠀ 🧪Исследование кала на простейшие и гельминты ручным методом-анализ выявляет паразитов, которые обитают в нижних отделах желудочно-кишечного тракта ⠀ 🧪Исследование перианального соскоба ручным методом-анализ на выявление яиц остриц – паразитов-возбудителей энтеробиоза ⠀ 🧪Общий анализ мочи-показывает нарушения работы мочевыделительной системы. ⠀ 🔥Цена по акции: 3 520 тг, вместо 5360 если сдавать по отдельности ⠀ Акция действует с 1 по 30 июня во всех городах по Казахстану, кроме Талдыкоргана и области
Цветы Премиум класса Le Fleur в сити бордах в Актобе. Наружная реклама в Актобе.
https://new.lyubimiigorod.ru/images/cards/65df0f5c2f2de.png
Ledstarmedia рекламное агентство Актобе
Цветы Премиум класса Le Fleur в сити бордах в Актобе. Наружная реклама в Актобе.
1. Расположение в центре города. Ситиборды, расположенные в центре города, привлекают внимание большого количества людей. Они могут видеть вашу рекламу каждый день при поездках на работу или прогулках по городу. 2. Близость к транспортным узлам. Размещение ситиборда рядом с крупными транспортными узлами (метро, автобусные остановки) позволит вашей рекламе достичь максимального числа потенциальных клиентов. 3. Высокая проходимость места. Чем больше людей проходит мимо вашего ситиборда, тем больше вероятность того, что они обратят внимание на вашу рекламу. 4. Хорошая видимость. Важно выбирать места с хорошей видимостью для водителей и пешеходов. Это может быть место на главной дороге или на перекрестке. 5. Конкуренция. Проверьте конкурентную среду перед тем, как выбрать место для размещения своего ситиборда. Если рядом уже есть другие компании со схожей продукцией или услугами, то возможно стоит поискать другое место. Не забывайте, что выбор правильной локации для размещения ситиборда – это ключевой фактор успеха вашей наружной рекламы.
Атеросклероз Актобе
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Атеросклероз Актобе
«Атеросклероз», «миокрад инфарктісі», «инсульт» қорқынышты естіледі, солай емес пе? Бұл жағдайдың алдын алуға болатынын білесіз бе? ⠀ Жүрек-қан тамырлары аурулары даму қаупінің заманауи маркерлерінің бірі - липопротеин (а), енді ОЛИМП КДЗ-нда баршаға қолжетімді. ⠀ Липопротеин (а) – бұл ЛПНП - емделушінің өмір салтына, тамақтануына, қан липидтерінің деңгейіне қарамастан, атеросклероздың даму қаупін анағұрлым жоғары дәлдікпен бағалауға мүмкіндік беретін «жаман» холестериннің қауіпті туысы. Оның ағзадағы деңгейі көбінесе генетикамен анықталады. ⠀ Ағзадағы липопротеин (а) неге жауап береді? 🔹Күретамыр қабырғаларында май шөгінділерінің (атеросклеротикалық түйіншектердің) пайда болуына және көбеюіне ықпал етеді. 🔹Қан ұйындысын сұйылту процесіне кедергі келтіреді, бұл тромбоз қаупін арттырады. 🔹Атеросклеротикалық түйіншектердің тұрақтылығын төмендететін өсу факторына әсер етеді, бұл тромбоздың ықтималдығын арттырады. ⠀ Сондықтан липопротеин (а) жоғары деңгейімен адамдар инсульт пен миокард инфарктісінің даму қаупі тобына кіреді ⠀ . ⠀ «Атеросклероз», «инфаркт миокрада», «инсульт» звучат страшно, неправда ли? Знаете ли вы что эти состояния можно предупредить? ⠀ Один из современных маркеров риска сердечно-сосудистых заболевний - липопротеин (а), теперь доступен каждому в КДЛ ОЛИМП ⠀ Липопротеин (а) - это опасный родственник ЛПНП - «плохого» холестерина, позволяющий с более высокой точностью оценить риски развития атеросклероза не зависимо от образа жизни пациента, питания, уровня липидов крови. Его уровень в организме часто определяется генетикой. ⠀ За что отвечает липоротеин (а) в организме? 🔹Способствуют образованию и увеличению жировых отложений на стенках артерий (атеросклеротические бляшки). 🔹Мешает процессу растворения кровяных сгустков, что увеличивает риск тромбоза. 🔹Влияет на фактор роста, который делает атеросклеротические бляшки менее стабильными, что также увеличивает вероятность тромбоза. ⠀ Поэтому, люди с высоким уровнем липопротеина (а) находятся в группе риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда.
КДЛ Олимп Актобе
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
КДЛ Олимп Актобе
Назар аударыңыз! Ұсыныс шектеулі - ОЛИМП КДЗ желісі кез келген уақыт кезеңінде науқандық қызметтерді аяқтау және/немесе құрамын өзгерту құқығын өзіне қалдырады ⠀ Сіздің қалаңыздағы науқандық ұсыныстардың өзекті құрамын Байланыс орталығынан (2)59-79-69 телефон нөмірі бойынша нақтылаңыз. ⠀ Талдау материалы: күретамыр қаны. Науқан бүкіл Қазақстан бойынша ОЛИМП КДЗ желісінің барлық емдеу бөлмелерінде әрекет етеді. ⠀ * Науқанға дисконттық бағдарлама бойынша жеңілдіктер, емдеу кабинеттерінің ашылуына байланысты жеңілдіктер, VIP жеңілдіктер, әлеуметтік жеңілдіктер (зейнеткерлер, 18 жасқа дейінгі балалар, мүгедектер, көп балалы аналар, «Алтын алқа» «Күміс алқа» марапаттардың иегерлері) есепке алынбайды ⠀ . ⠀ Внимание! Предложение ограничено - сеть КДЛ ОЛИМП оставляет за собой право завершить и/или изменить состав акционных услуг любой период времени. Актуальный состав акционных предложений в Вашем городе уточняйте в Контакт-Центре по номеру (2)59-79-69. ⠀ Материал для анализа: венозная кровь. ⠀ Акция действительна во всех процедурных кабинетах сети КДЛ ОЛИМП по всему Казахстану ⠀ * В акции не учитываются скидки по дисконтной программе, скидки в связи с открытием процедурных кабинетов, VIP скидки, социальные скидки (пенсионеры, дети до 18 лет, инвалиды, многодетные матери, обладатели наград «Алтын алқа» «Күміс алқа»)
Новинка! Обновленный профиль Beauty «Красивая кожа» в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Новинка! Обновленный профиль Beauty «Красивая кожа» в Актобе.
Жаңа өнім! Beauty «Сұлу тері» жаңартылған профилі: ⠀ ▫️Ферритин–анемия болуының ең сенімді маркері.Бозару,құрғақ тері- анемияның кейбір белгілері ⠀ ▫️ТТГ(ультрасезімтал)–зат алмасу процесі белсенділігінің маркері ⠀ ▫️Эстрадиол-әйел ағзансының гормоналдық денсаулығының негізгі және ең сенімді көрсеткіші сондай-ақ терінің ылғалдануына жауап береді ⠀ ▫️Тестостерон–терінің май бездерін ынталандырады,бұл тері майы өнімінің артуына әкелуі мүмкін ⠀ ▫️ДГЭА-сульфат–бұл гормонның функцияларының бірі- май бездерінің қызметін реттеу.Май бездерінің шамадан тыс белсенділігі безеулерге әкелуі мүмкін ⠀ ▫️IgЕ- аллергиялық реакцияның өршуін болдырмауға арналған ⠀ ▫️Гликозилденген гемоглобин- соңғы 3 айда қандағы қант концентрациясын бағалауға арналған. Терінің жазылмайтын іріңді аурулары - қант диабеті белгілерінің бірі ⠀ ▫️Жалпы ақуыз- ақуыздар тері жасушаларын (соның ішінде коллагенді) түзудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, ақуыз тапшылығы терінің жаңару процестерін баяулатады, бұл терінің құрғақтығы мен қабыршақтануынан байқалады ⠀ әйелдерге профильді циклдің 3-7 күні тапсыру керек . ⠀ Новинка! Обновленный профиль Beauty «Красивая кожа» ⠀ Добавили важные анализы, которые влияют на состояние кожного покрова: ⠀ ▫️Ферритин–наиболее достоверный маркер, наличия анемии.Бледность, сухость кожи-одни из признаков анемии ⠀ ▫️ТТГ (ультрачув)–маркер активности процесса обмена веществ ⠀ ▫️Эстрадиол-основной и наиболее достоверный показатель гормонального здоровья женского организма, также отвечает за увлажнение кожи ⠀ ▫️Тестостерон–стимулирует сальные железы, что может привести к увеличению продукции кожного жира ⠀ ▫️ДГЭА-сульфат–одной из функций гормона является регулирование сальных желез.Избыточная активность желез, может привести к угревой сыпи ⠀ ▫️IgЕ-для исключения обострения аллергической реакции ⠀ ▫️Гликозилированный гемоглобин-для оценки сахара в крови за последние 3 месяца.Незаживающие гнойчиковые заболевания кожи-один из признаков сахарного диабета ⠀ ▫️Общий белок-белки важный компонент для строительства клеток кожи (в т.ч. коллагена), недостаток белка замедляет процессы обновления кожи, внешне проявляемые в сухости, шелушении ⠀ женщины сдают профиль на 3-7 день цикла
Акция мая! Профиль «На диете» со скидкой - 30% КДЛ Олимп Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Акция мая! Профиль «На диете» со скидкой - 30% КДЛ Олимп Актобе.
Мамыр науқаны! «Диетада» бейіні -30% жеңілдікпен ⠀ 🧪Талдауларды бөлек-бөлек тапсыру құны 58 940 тг орнына 24 маңызды талдау, науқан бойынша небәрі 41 200тг. ⠀ Ақуыздардың, көмірсулардың, майлардың, дәрумендер мен микроэлементтердің шамадан артық болуы да, оларды тұтынуды шектеу де сіздің денсаулығыңызға теріс әсер ететінін еске саламыз 🤷🏻‍♀️. Ал ағзадағы кейбір жүйелердің «ақауы» салмақ жоғалтуға едәуір кедергі келтіруі мүмкін ☹️ ⠀ Әйелдерге бейінді циклдің 3-7 күндерінд тапсыруға кеңес беріледі ⠀ Бейін Қазақстан бойынша барлық емдеу кабинеттерінде қолжетімді ⠀ . ⠀ Акция мая! Профиль «На диете» со скидкой - 30% ⠀ 24 важных анализа, всего за 41 200 по акции, вместо 58 940 если сдавать анализы по отдельности: ⠀ 🧪Гормоны: 🔹Лептин 🔹ТТГ (тиреотропный гормон) 🔹Пролактин 🔹Эстрадиол 🔹Тестостерон 🔹Кортизол ⠀ 🧪Витамины и микроэлементы: 🔹Витамин D (25-ОН) 🔹Витамин В12 🔹Ферритин ⠀ 🧪Жировой обмен: 🔹Триглицериды 🔹Билирубин общий 🔹Билирубин прямой 🔹Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 🔹Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 🔹Щелочная фосфатаза (ЩФ) 🔹Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) 🔹Холестерин ⠀ 🧪Белковый обмен: 🔹Общий белок 🔹Альбумин 🔹Креатинин 🔹Мочевая кислота (в крови) ⠀ 🧪Углеводный обмен: 🔹Инсулин 🔹Гликозилированный гемоглобин ⠀ 🧪ОАК ⠀ Напоминаем избыток, так и ограничение белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов негативно влияет на ваше здоровье 🤷🏻‍♀️. А «поломка» некоторых систем в организме, может серьезно препятствовать снижению веса ☹️ ⠀ Женщинам рекомендуется сдавать профиль на на 3-7 день цикла ⠀ Более подробне о каждом анализ можно прочитать в слайдах ➡️ Профиль доступен во всех процедурных кабинетах по Казахстану🇰🇿
Актобе наружная реклама. Реклама в Актобе.
https://new.lyubimiigorod.ru/images/cards/65df0f5c2f2de.png
Ledstarmedia рекламное агентство Актобе
Актобе наружная реклама. Реклама в Актобе.
Представляем вам нашу новую наружную рекламу в Актобе! Наружная реклама — один из самых эффективных способов продвижения вашего бизнеса. Она позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и увеличить узнаваемость бренда. Наша команда профессионалов поможет вам создать яркую и запоминающуюся рекламу, которая будет работать на вас 24/7. Мы предлагаем широкий выбор форматов наружной рекламы: от билбордов до сити-форматов. Вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего бизнеса и бюджета. Не упустите возможность расширить свой бизнес с помощью эффективной наружной рекламы! Обращайтесь к нам — мы всегда готовы помочь. #наружнаяреклама #реклама #бизнес #продвижение #увеличениеузнаваемостибренда #рекламныеформатыактобе
ВИЧ, сифилис и гепатиты. Лаборатория в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
ВИЧ, сифилис и гепатиты. Лаборатория в Актобе.
Мамырдың соңына дейін «АИТВ, мерез, гепатит» бейініне науқан🧪 ⠀ Бейін келесі талдауларды қамтиды: 🔹АИТВ (иммунохемилюминисценция әдісімен қан сарысуында адамның иммунтапшылығы вирусына (АИТВ) жиынтық антиденелерді анықтау) 🔹Мерез (Treponema pallidum-ге жиынтық антиденелер) 🔹B гепатиті (HBsAg (В гепатиті вирусының беткі антигені)) 🔹C гепатиті (Анти-HCV total Жиынтық антиденелер) ⠀ 🩸Алу материалы: күретамыр қаны ⠀ 🧪Талдау тапсыруға дайындық: аш қарынға ⠀ Науқан Ақтөбе қаласы мен облысынан басқа, барлық қалаларда қолжетімді ⠀ Акция на профиль «ВИЧ, сифилис, гепатиты» до конца мая🧪 ⠀ Профиль включает в себя следующие анализы: 🔹ВИЧ (Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции) 🔹Сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) 🔹Гепатит B (HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В)) 🔹Гепатит C (Анти-HCV total Суммарные антитела) ⠀ 🩸Материал забора: венозная кровь ⠀ 🧪Подготовка к анализам: натощак ⠀ Акция доступна во всех городах, кроме Актобе и области.
Реклама в Актобе
https://new.lyubimiigorod.ru/images/cards/65df0f5c2f2de.png
Ledstarmedia рекламное агентство Актобе
Реклама в Актобе
Актобе Услуги/Реклама, полиграфия Реклама на остановках. Наружная реклама. Рекламное агентство Актобе Реклама на автобусных остановках - это эффективный способ достигнуть широкую аудиторию в городской среде. Вот несколько ключевых характеристик и преимуществ такой рекламы: Место сбора: Остановки обычно являются местом сбора для пешеходов, ждущих общественный транспорт. Рекламные конструкции могут привлекать внимание людей во время ожидания. Транзитная аудитория: Остановки обычно расположены в стратегических местах, что обеспечивает максимальный охват аудитории, включая прохожих и пассажиров транспорта. Долгосрочная Видимость: Рекламные баннеры на остановках обычно остаются на месте в течение продолжительного времени, обеспечивая долгосрочную видимость рекламы. Геотаргетинг: Размещение рекламы на остановках позволяет точно нацеливать аудиторию в определенных районах города, учитывая характеристики общественного транспорта и поток пешеходов. Креативные Возможности: Большие площади рекламных баннеров на остановках предоставляют место для креативных и привлекательных дизайнов, которые могут привлечь внимание проходящих мимо. Световые и Интерактивные Элементы: Некоторые рекламные конструкции оборудованы световыми элементами или технологиями интерактивности, что усиливает воздействие рекламы, особенно в вечернее время. Реклама Услуг и Событий: Реклама на остановках часто используется для информирования о местных событиях, услугах или культурных мероприятиях, привлекая внимание жителей и посетителей. Реклама на остановках является частью городского ландшафта, предоставляя множество возможностей для воздействия на широкую аудиторию. LedstarMedia +7 707 722-48-94 https://lyubimiigorod.ru
Акция! Сдайте 1 анализ и получите +1 и больше в подарок.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Акция! Сдайте 1 анализ и получите +1 и больше в подарок.
Акция! Сдайте 1 анализ и получите +1 и больше в подарок ⠀ С 8.04 по 30.05 при сдаче анализа крови на основной аллерген, анализ на молекулярную аллергодиагностику к необходимому аллергену бесплатно ⠀ Пример аллергенов по акции: ⠀ 🔹Сдайте анализ Береза, t3 и получите бесплатно анализ на компоненты Берёза rBet v 4, t220, Берёза rBet v 2, rBet v 4 IgE, t221, Берёза rBet v 1 PR-10 IgE, t215. ⠀ 🔹Сдайте анализ Тимофеевка луговая, g6 и получите бесплатно анализ на компоненты Tимофеевка луговая rPhl p 1, g205, Tимофеевка луговая rPhl p 4 IgE, g208, Tимофеевка луговая rPhl p 5b, g215, Tимофеевка луговая rPhl p 7, rPhl p 12 IgE, g214, Tимофеевка луговая rPhl p 12 профилин, g212. ⠀ 🔹Сдайте анализ Полынь обыкновенная, w6 и получите бесплатно анализ на компоненты Полынь nArt v 1 IgE, w231, Полынь nArt v 3 LTP IgE, w233. ⠀ Другие аллергены, доступны в слайдах➡️ ⠀ Материал для анализа: венозная кровь. ⠀ Акция действительна по всему Казахстану. ⠀ * В акции не учитываются скидки по дисконтной программе, скидки в связи с открытием процедурных кабинетов, социальные скидки (пенсионеры, дети до 18 лет, инвалиды, многодетные матери, обладатели наград «Алтын алқа» «Күміс алқа»).
Витамины и микроэлементы в Актобе.
https://media1.lyubimiigorod.ru/images/cards/5d8c64f00fbf0.jpg
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
Витамины и микроэлементы в Актобе.
Сіздің ағзаңызға не жетпейді, ОЛИМП КДЗ-да «Дәрумендер мен микроэлменттер» профилі бойынша 🔥ЖЕҢІЛДІКПЕН🔥 талдаулар тапсырып біліңіз! ⠀ Ескертеміз, профиль бойынша келесі дәруменге талдау бар☀️ D☀️ ⠀ Профиль келесіден тұрады: ⠀ ⚡D (25 ОН) дәрумені ⚡️В12 дәрумені ⚡Жалпы кальций (Са) ⚡Магний (Mg) ⚡Органикалық емес фосфор ⚡Иондалған кальций ⚡Темір (Fe) ⚡Церулоплазмин (мыс алмасуы) ⚡Фолий қышқылы ( B9 дәрумені) ⠀ . ⠀ Узнайте, чего не хватает Вашему организму, сдайте анализы со 🔥СКИДКОЙ 🔥по профилю “Витамины и микроэлементы” в “КДЛ ОЛИМП”! ⠀ Напоминаем, в профиле есть анализ на витамин☀️ D☀️ ⠀ Профиль включает в себя: ⚡Витамин D (25 ОН) ⚡Кальций общий (Са) ⚡Магний (Mg) ⚡Фосфор неорганический ⚡Кальций ионизированный ⚡Железо (Fe) ⚡Церулоплазмин (обмен меди) ⚡Витамин В12 ⚡Фолиевая кислота (Витамин B9) ⠀ Акция действует до 30.04.24 ⠀ #кдлолимп