КДЛ Олимп Актобе

КДЛ Олимп Актобе
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
ОЛИМП, клинико-диагностическая лаборатория
🧪Ақпан айында ОЛИМП КДЗ 65000 адамның қанындағы қант мөлшерін тексерді. Олардың 33% - ерлер (21728), 67% - әйелдер (43285).

Нәтижесінде әрбір бесінші пациентте немесе тексерілгендердің 20%-нда (13267) глюкоза деңгейі нормадан жоғары болып табылатыны анықталды.

🙎🏻‍♂️Ерлерде гипергликемия әйелдерге қарағанда жиі анықталған. Мәселен, қанттың жоғары деңгейі ерлердің 25%-нда, 🙎🏻‍♀️ал әйелдердің 18%-нда диагностикаланған.

👨🏼‍🦳🧓🏼Жасы үлкен пациенттер арасында гипергликемия жиірек кездеседі. Мысалы, қанттың жоғары деңгейі 40-45 жас аралығындағы пациенттердің 19%-нда табылса, 55-60 жастағылардың арасында 34% адамда анықталған.

👧🏻🧒🏻Жас буын арасында глюкозаның жоғары болуы кіші және орта мектеп жасындағы балаларда (7-14 жас) ең көп анықталған. Бұл жас аралығындағы балалардың 8%-нда қант нормадан артық болған.

Мұндай көрсеткіш балалардың көмірсуды көп тұтынуымен қатар, ата-аналар тарапынан балалардың талдау тапсыруға дайындығын қатаң қадағаламаудың салдарынан орын алуы мүмкін.
🔹
🔹
🔹

🧪С начала февраля в КДЛ ОЛИМП обследовано более 65000 человек на уровень глюкозы в крови. Из них мужчин - 33% (21728 человек), женщин - 67% (43285 человек).

По результатам исследований каждый 5-ый пациент или 20% (13267 человек) имели уровень глюкозы выше нормы.

🙎🏻‍♂️У мужчин гипергликемия встречалась чаще, чем у женщин. Среди мужчин высокий сахар диагностирован у 25%, 🙎🏻‍♀️среди женщин - у 18%.

🧓🏼👨🏼‍🦳В более старших возрастных группах виден закономерный рост доли пациентов с гипергликемией. К примеру, среди пациентов 40-45 лет высокий сахар обнаружен у 19%, а среди тех, кому 55-60 лет - уже у 34%.

🧒🏻👧🏻Что касается детей, наиболее часто глюкоза выше нормы фиксировалась у пациентов младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет). В этой возрастной группе у 8% детей сахар превышал норму. Такие показатели могут свидетельствовать как о злоупотреблении детей углеводами, так и о слабом контроле со стороны родителей при подготовке детей к сдаче анализа.