КДЛ ОЛИМП В АКТОБЕ

КДЛ ОЛИМП В АКТОБЕ

Манту - өткен ғасыр,ал біз туберкулезді диагностикалау үшін оның баламасын - квантиферон тестін ұсынамыз.

🇺🇸 Американдық ауруларды бақылау орталығы да (CDC) балалар мен ересектерді тестілеу үшін квантиферон тестін ұсынады.

Талдау үшін тамырдан қан алынады🩸. Бұл әдістің негізіне туберкулездің микобактерияларымен байланыста болған иммундық жасушыларын анықтау жатады.

Нәтижелері инвазивті (тері) тестілеріне қарағанда нақтырақ болады және БЦЖ өткізілген вакцинациясына немесе теріс тестілерінде болуы мүмкін аллергиялық әсерлерге тәуелді болмайды.

Тері тестілерінің (Манту) қарсы көрсеткіштері - аллергиялық және тері аурулар (дерматиттің, псориаздің белсенді түрі), бронхиальді астма, бір ай болмаған уақытта өткізілген егулер.

Осы қарсы көрсеткіштер болған кезде тест белгісіз немесе жалған оң нәтиже береді.

Квантиферон тесті үшін ондай шектеулер жоқ

.

.

.

Манту- прошлый век! Мы предлагаем альтернативу для диагностики туберулеза-Квантифероновый тест 🧪

🇺🇸Американский Центр контроля заболеваний (CDC) рекомендует Квантифироновый тест для тестирования детей и взрослых.

Для исследования берётся венозная кровь🩸. В основе этих метода лежит выявление иммунных клеток, которые контактировали с микобактериями туберкулёза.

Результаты теста более точны в сравнении с инвазивными (кожными) тестами и не зависят от предшествующей вакцинации БЦЖ или от аллергических реакций, которые возможны при кожных тестах.

Для кожных тестов (Манту) противопоказаниями являются наличие аллергических и кожных заболеваний (дерматит, псориаз в активной форме), бронхиальная астма, прививки, проведённые меньше месяца назад.

При таких противопоказаниях Манту может дать неопределённый или ложноположительный результат.

Для Квантиферонового теста подобных ограничений нет

6 октября 2021г